PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Internetový portál PROPAMÁTKY
Denně aktualizovaný přehled dotací
a veřejných sbírek, odborníků, firem
i neziskových organizací, zpráv a roz-
hovorů v oblasti péče o památky.
www.propamatky.info

Konference PROPAMÁTKY
Mezioborová setkání věnovaná obnově
a využívání konkrétních typů památek:
kláštery, kostely, venkovské fary, sla-
dovny, nádraží, pivovary a další.
konference.propamatky.cz

Konferencí se pravidelně účastní více než 100 lidí z celé České republiky.

Časopis PROPAMÁTKY
Tištěný čtvrtletník, který v průběhu
roku přináší podnětné rozhovory,
články o inspirativních rekonstrukcích
památek a také aktuality z oboru.
on-line archiv

Časopis zdarma zasíláme našim dárcům a dále pak partnerským organizacím.

Projekt MÁME VYBRÁNO
Projekt zaměřený na financování obnovy
památek v České republice, jehož sou-
částí je konference a celostátní soutěž
veřejných sbírek na kulturní dědictví.
www.mamevybrano.cz

Výstava KOSTEL365.CZ
Putovní výstava představuje místa, kde
architektura po mnoho let pomáhala
lidem a zastřešovala jejich duchovní
cesty. Nakonec pomohli lidé kostelům.
www.kostel365.cz

České dědictví UNESCO a inspirace
Prezentace všech 12 staveb zapsaných
na Seznam UNESCO a osmi měst
dobrovolného svazku obcí Česká inspi-
race v centru Prahy v Husově ulici.
unesco-czech.cz, ceskainspirace.cz

Zároveň nabízíme také poradenství v oblasti financování památek včetně kompletního zpracování žádosti o dotace.
Umíme připravit tematicky zaměřené vzdělávací akce spolu s odborným programem a jejich prezentací veřejnosti.
 


 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2024Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.