PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Internetový portál PROPAMÁTKY
Denně aktualizovaný přehled dotací
a veřejných sbírek, odborníků, firem
i neziskových organizací, zpráv a roz-
hovorů v oblasti péče o památky.
www.propamatky.info


Konference PROPAMÁTKY
Mezioborová setkání věnovaná obnově
a využívání konkrétních typů památek:
kláštery, kostely, venkovské fary, sla-
dovny, nádraží, pivovary a další.
www.konference.propamatky.cz

Konferencí se pravidelně účastní více než 100 lidí z celé České republiky.

Časopis PROPAMÁTKY
Tištěný čtvrtletník, který v průběhu
roku přináší podnětné rozhovory,
články o inspirativních rekonstrukcích
památek a také aktuality z oboru.
on-line archiv

Časopis zdarma zasíláme našim dárcům a dále pak partnerským organizacím.

Projekt MÁME VYBRÁNO
Projekt zaměřený na financování obnovy
památek v České republice, jehož sou-
částí je konference a celostátní soutěž
veřejných sbírek na kulturní dědictví.
www.mamevybrano.cz


Výstava KOSTEL365.CZ
Putovní výstava představuje místa, kde
architektura po mnoho let pomáhala
lidem a zastřešovala jejich duchovní
cesty. Nakonec pomohli lidé kostelům.
www.kostel365.cz

České dědictví UNESCO a inspirace
Prezentace všech 12 staveb zapsaných
na Seznam UNESCO a osmi měst
dobrovolného svazku obcí Česká inspi-
race v centru Prahy v Husově ulici.
unesco-czech.cz, ceskainspirace.cz

Zároveň nabízíme také poradenství v oblasti financování památek včetně kompletního zpracování žádosti o dotace.
Umíme připravit tematicky zaměřené vzdělávací akce spolu s odborným programem a jejich prezentací veřejnosti.
 


 

CO SE PODAŘILO
 

2017

6. až 8. února — setkání redakce a plánování v Českém Krumlově — 19. dubna — účast na veletrhu neziskových organizací NGO market —  25. dubna — dvě ocenění v soutěžích  — 31. května — připravili jsme šestý konference a soutěže MÁME VYBRÁNO a představili ji divákům České televize — 26. září 2017 — připravili jsme další Den pro památku, tentokrát v Březnici — 1. října — začíná vést redakci Jan Štěpánek —  13. listopadu — společně s našimi dárci a zástupci odborných partnerů jsme oslavili 10. let PROPAMÁTKY — 9. až 10. listopadu — desátý ročník konference PROPAMÁTKY jsme zaměřili na téma budov radnic a připravili ohlédnutí za předchozími ročníky — 13. prosince přijal pozvání na benefiční koncert  Déma ze skupiny Znouzectnost

 

2016

27. dubna — zúčastnili jsme se veletrhu neziskových organizací NGO market —  28. dubna — v soutěži Zlatý středník získala redakce ocenění za časopis PROPAMÁTKY a vlastní deskovou hru pro naše dárce — 31. května — připravili jsme pátý ročník konference a soutěže MÁME VYBRÁNO a poprvé ji prezentovali osobně přímo ve Studiu 6 v České televizi1. září — v naší redakci pracují dva noví kolegové a celý tým PROPAMÁTKY čítá již devět lidí —  1. listopadu — začala naše dárcovská kampaň Pivo PROPAMÁTKY — 4. a 5. listopadu — nechyběli jsme na veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA — 9. až 11. listopadu — připravili jsme devátý ročník konference PROPAMÁTKY, tentokráte na téma historických sýpek — 12. prosince — zpěvák Jarda Svoboda přijal pozvání na náš první benefiční adventní koncert — 31. prosince — činnost Institutu pro památky a kulturu podpořilo za celý rok téměž 400 dárců čáskou 450 tisíc korun. Zapojte se i nyní Vy.
 

2015

22. dubna — v soutěži Zlatý středník získala naše organizace dvě ceny za nejlepší výroční zprávu a oborový časopis v neziskovém sektoru — 23. dubna — nechyběli jsem na tradičním veletrhu neziskových organizací2. června — organizovali jsme čtvrtý ročník konference a soutěže MÁME VYBRÁNO, přičemž Česká televize natočila o projektu celkem tři reportáže — 15. října — začala naše dárcovská kampaň Člověče, zapoj se PROPAMÁTKY22. a 23. října — zúčastnili jsme se veletrhu PAMÁTKY12. a 13. listopadu — uskutečnil se již osmý ročník konference PROPAMÁTKY, tentokráte na téma vetrných mlýnů31. prosince — činnost Institutu pro památky a kulturu podpořilo za celý rok 300 dárců celkovou čáskou 320 tisíc korun. Je to pro nás závazek a rádi budeme pokračovat v naší práci. Děkujeme!
 

2014

3. až 5. dubna — připravovali jsme odborný program konference Památky bez bariér, kterou pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska — 25. dubna — počtvrté jsme se účastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market — 27. května — připravili jsme třetí ročník projektu MÁME VYBRÁNO o financování památek a máme radost z reportáže České televize o výsledcích soutěže  — 1. října — založili jsme Klub PROPAMÁTKY13. a 14. listopadu — uspořádali jsme sedmý ročník konference PROPAMÁTKY v Národním technickém muzeu v Praze31. prosince — činnost Institutu pro památky a kulturu podpořilo za celý rok 109 dárců částkou 124 tisíc korun. Vážíme si toho a děkujeme!


2013

30. dubna — byli jsme oceněni v soutěži Média na pomoc památkám za projekt MÁME VYBRÁNO, který upozorňuje na roli veřejných sbírek při financování obnovy památek — 3. května — potřetí jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market — 17. září — organizovali jsme druhý ročník projektu MÁME VYBRÁNO o financování památek — 14. a 15. listopadu — připravili jsme šestý ročník konference PROPAMÁTKY v Chrámu chmele a piva v Žatci.
 

2012

25. dubna — začali jsme vydávat tištěný časopis: Čtvrtletník PROPAMÁTKY11. května — podruhé jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market — 29. května — zahájili jsme nový projekt MÁME VYBRÁNO, který se věnuje financování památek — 13. listopadu — připravili jsme pátý ročník konference PROPAMÁTKY na hlavním nádraží v Praze.
 

2011

29. dubna — poprvé jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO market, který organizuje Nadace Forum 2000 — 1. října — oficiálně jsme představili veřejnosti internetový portál PROPAMÁTKY — 3. a 4. listopadu — uspořádali jsme čtvrtý ročník konference PROPAMÁTKY ve sladovně v Písku.
 

2010

1. července — začali jsme realizovat internetový portál PROPAMÁTKY, který byl do prosince 2011 financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR jako sociální podnik — 11. listopadu — připravili jsme třetí ročník konference PROPAMÁTKY v kostele sv. Jakuba v Praze a zahájili nový projekt – putovní výstavu kostel365.cz.
 

2009

1. ledna — začali jsme prezentovat České dědictví UNESCO a Českou inspiraci — 16. února — zahájili jsme spolupráci na přípravě série koncertů nazvaných Pocta G. F. Händelovi — 1. července — pomáhali jsme realizovat mezinárodní projekt Kulturní most — 10. listopadu — organizovali jsme druhý ročník konference PROPAMÁTKY na Ministerstvu kultury v Praze.
 

2008

17. srpna — v Putimi jsme připravili první dva mezinárodní dobrovolnické kempy zaměřené na opravy památek — 13. listopadu — zahájili jsme první ročník konference PROPAMÁTKY v dominikánském klášteře v Praze.


2007

13. listopadu — byla založena nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2022Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.