LIDÉ JSOU NAŠÍ NEJVĚTŠÍ HODNOTOU

 

Aleš Kozák
ředitel a fundraiser
Ida Soukupová
účetnictví a administrativa
Jindřiška Kukrálová
péče o dárce
Lenka Kuboušková
jazyková redaktorka

„Přeji si, aby projekty, které
připravujeme, pomáhaly
obnovovat kromě památek
především vztah lidí k nim.“

„Zajišťuji vedení účetnictví
včetně evidence účastníků
konferencí, dále mzdovou
a personální
agendu.

„Od roku 2014 aktivně
rozvíjíme podporu našich
čtenářů, individuálních dárců.
Třeba pečuji také o vás.

„Starám se o to, aby všechny
naše texty byly bez závad
a opravdu české. A dále pak
pomáhám, kde se dá :-)“
Jitka Skořepová
vedoucí redakce
Dagmar Koželuhová
redaktorka – financování
Zbyněk Konvička
redaktor – zpravodajství
Milan Daněk
redaktor – katalog služeb

„Památky v sobě skrývají
moudrost, půvab i tajemství.
Pojďme je společně objevovat,
hýčkat a chránit.

Připravuji aktuální informace
o dotacích a veřejných
sbírkách na obnovu památek.
Píši zprávy s tímto zaměřením.“
Připravuji zprávy, články,
pozvánky i rozhovory
týkající se péče o naše
kulturní dědictví.
„Starám se o to, aby lidé, firmy
i neziskové organizace se
zkušenostmi při obnově památky
byli viditelní také pro ostatní.
Jan Štifter
komunikace a financování
Kryštof Havlice
redaktor – zpravodajství
Zuzana Richterová
koordinátorka komunikace
Jitka Podlešáková
koordinátorka IT projektů
 
Možná hledám právě vás –
člověka, který žije památkami,
žije pro památky. Rozšiřte náš
klub, vážíme si každé podpory.

„Rád píši o zdařilých obnovách
staveb v souvislostech,
ale také o sbornících
a památkové péči obecně.

„Komunikuji s jednotlivci
i organizacemi a věřím, že
společným úsilím dosáhneme
více nejen v péči o památky.“

„Kromě značení turistických
tras se starám také o to,
aby naše internetové stránky
fungovaly tak, jak mají.“

UŽ VÍTE, CO SI MYSLÍME, CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., funguje jako sociální podnik. Z celkového počtu 11 stálých zaměstnanců je devět se zdravotním hendikepem. Považujete naše projekty a služby za přínosné? Pokud ano, zapojte se ještě dnes také Vy a podpořte naši práci.

 DLOUHODOBĚ NÁM POMÁHAJÍ

 

Michal Horáček
konference PROPAMÁTKY
Markéta Barošová Lajdová
konzultace v oblasti marketingu
Ivana Mikulecká
bulletin MÁME VYBRÁNO
Andrea Štolfová
konference MÁME VYBRÁNO
Připravuji a realizuji odborný
i doprovodný program
konferencí PROPAMÁTKY
včetně souvisejících výstupů.“
„Přispívám k tomu, aby Institut
prezentoval veřejnosti oblast
péče o naše kulturní dědictví
srozumitelnou formou.“
„Podporuji poznání a odbornou
spolupráci při péči o kulturní
dědictví. Od roku 2017 píši 
pro bulletin MÁME VYBRÁNO.“
Pomáhám s přípravou
podkladů pro účastníky
konference a od roku 2013
také setkání moderuji.“
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2024Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.