Jedná se o volné sdružení lidí, firem i neziskových organizací, kteří podporují šíření
osvěty a příkladů dobré praxe v péči o kulturní dědictví. Zapojte se také.

CO ZÍSKÁTE:

– tištěný časopis PROPAMÁTKY po celý rok zdarma
– aktuání vydání sborníků z konferencí, které pořádáme
– společenskou hru Člověče, zapoj se PROPAMÁTKY
– účast na společenských akcích naší organizace
– pozvánky na další semináře, kolokvia a workshopy
 

CO PODPOŘÍTE:

– provozování portálu PROPAMÁTKY a jeho další rozvoj
– prezentaci památek v soutěži veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO
– dlouhodobou nezávislost redakce portálu na dotacích
– zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem v redakci portálu

 

ŘEKLI O NÁS:


Naděžda Hávová
moderátorka Českého rozhlasu
Portál PROPAMÁTKY se systematicky, podrobně a erudovaně zabývá oblastí památkové péče a historickými objekty v České republice. Pomáhá tak udržovat a rozšiřovat povědomí o našem kulturním dědictví. Obsah portálu připravují také hendikepovaní redaktoři, což je velice záslužné a osobně neznám podobnou redakci, která by takto fungovala. Ve Velké Británii má nezisková organizace National Trust přibližně 80 tisíc dobrovolníků, kteří nezištně působí v oblasti památkové péče a správy hradů a zámků. Věřím v to, že s přispěním portálu PROPAMÁTKY, který aktivně a průběžně prezentuje péči o památky u nás, toho také dosáhneme. Přeji redakci portálu hodně síly a mnoho dárců, kteří její práci ocení třeba i drobným příspěvkem. :-)

Martin Podzimek
majitel stavební společnosti Podzimek a synové s.r.o.
Internetový portál PROPAMÁTKY je zajímavou aktivitou lidí, kteří jsou pro svou věc zapáleni a rozhodli se pomáhat v oblasti obnovy, restaurování a financování památek v České republice tím, že poskytují široké veřejnosti aktuální a ověřené informace. Průběžně dávají vědět o nejzdařilejších opravách a rekonstrukcích, propojují vlastníky památkově chráněných objektů s firmami, které se pak následně mohou podílet na obnově konkrétních staveb. Myslím si také, že předávání informací o možnostech získávání dotací je věc prospěšná, stejně jako aktuální přehled veřejných sbírek na památky. Redakce portálu tak širokou veřejnost upozorňuje na nutnost péče o krásné příklady práce našich předků. Jsem proto názoru, že takové aktivity směřující k pomoci je vždy dobré podpořit.

Jan Pešta
soukromý architekt a pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze
Péče o památky se potýká s nedostatkem financí a vážím si všech iniciativ, zvláště těch nestátních, které se kulturnímu dědictví věnují, nelitují nasazení a často pracují i na dobrovolnické bázi. Jejich osobní oběť nebývá dostatečně medializována, přesto je inspirativní pro nás pro všechny. Sleduji a velmi si také vážím portálu PROPAMÁTKY. Smysluplná a dobře řízená platforma, kde naleznou cenné informace majitelé památek, žadatelé o granty, odborníci v oboru, pořadatelé kulturních akcí i další zájemci o památky. Vedle sebe mohou prezentovat své služby lidé mnoha profesí formou neplacené (!) reklamy. Cením si i čtvrtletníku, který přináší zajímavé rozhovory, reportáže a je graficky velmi zdařilý. Vše tak vhodně doplňuje státní památkovou péči. I to je důvod, proč jsem se rozhodl činnost portálu finančně podpořit.

O důvod více, proč se zapojit:

Vaším příspěvkem pomůžete provozovat redakci portálu PROPAMÁTKY, ve které jsou zaměstnáni lidé se zdravotním hendikepem.

Dar sníží Vaše daně:

Fyzické osoby mohou odečíst výši daru ze svého daňového základu, pokud jeho celková výše převyšuje 1 000 korun a nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. Celkem lze tímto způsobem odečíst maximálně 15 % z daňového základu.

Právnické osoby mohou odečíst výši daru ze svého daňového základu, pokud jeho celková výše převyšuje 2 000 korun. Celkem lze tímto způsobem odečíst maximálně 10 % z daňového základu.

Máte otázky?

Kontaktujte ředitele organizace:
Ing. Aleš Kozák
ales.kozak@propamatky.cz l 732 533 033

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2024Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.