POMÁHÁME ŠÍŘIT OSVĚTU

A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ


Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je nezisková organizace, která provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá konference, realizuje projekt o financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO, nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby.

Uvedené fotografie zachycují okamžiky z projektů, které jsme realizovali. 

Při naší činnosti se zavazujeme plnit principy sociálního podnikání.

CO DĚLÁME?

Informujeme, vzděláváme a propojujeme aktivity, které souvisejí s obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví. Jsme přesvědčeni, že péče o památky začíná osvětou.

Souhlasíte? Zapojte se.
 

KAM SMĚŘUJEME?

Chceme být nepřehlédnutelnou a respektovanou součástí společnosti, která si váží svého kulturního dědictví a dokáže o něj pečovat.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2024Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.